Forum

Notifications

Propozycja dodania tematu na forum  

  RSS

Joanna
(@joanna)
New Member
Joined: 11 months ago
Posts: 1
27/03/2020 2:25 pm  

Warto byłoby dodać temat związany z działaniami na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem w standardowych i codziennych akcjach - np. grupy migrantów, którzy nie rozumieją polskiego i naszego sytemu (w tym grup szczególnie narażonych jak Romowie), bezdomnych, osób z niepełnosprawnościami i innych.


Anna liked
Quote
lizavalenca
(@lizavalenca)
Member Admin
Joined: 12 months ago
Posts: 29
29/03/2020 3:18 pm  

Hello Joanna, Your suggestion is GREAT! We are adding it as a new forum today. Thank you for your contribution. 


Anna liked
ReplyQuote
Share: